eng
competition

Text Practice Mode

Ít người vui khi nghe 1 câu chuyện cười nhiều lần

created Mar 22nd 2022, 08:46 by TuonqVan


2


Rating

159 words
24 completed
00:00
Mọi người trong một ngôi làng thường tìm đến một nhà thông thái để xin lời khuyên về các vấn đề trong cuộc sống. Nhiều người đến nhiều lần để than phiền về cùng một vấn đề trong cuộc sống. Một ngày, nhà thông thái quyết định kể 1 câu chuyện cười khiến tất mọi người cười phá lên. Vài phút sau, ông kể lại câu chuyện cười đó 1 lần nữa nhưng chỉ một vài người mỉm cười. Sau đó, nhà thông thái kể lại câu chuyện lần thứ 3, nhưng không còn ai cười nữa. Lúc đó, ông mới mỉm cười nói rằng: Bạn không thể cười khi nghe 1 câu chuyện cười 3 lần. Vậy tại sao bạn lại khóc cùng 1 vấn đề nhiều lần như vậy? Bài học rút ra: Lo lắng, sợ hãi không giải quyết được vấn đề, chỉ khiến bạn lãng phí thời gian năng lượng.

saving score / loading statistics ...