eng
competition

Text Practice Mode

Khi bạn đương còn trẻ, đừng hối tiếc thanh xuân

created Jan 15th, 02:35 by Jinkela97


0


Rating

105 words
135 completed
00:00
Bạn luôn hoài niệm cấp hai khi học cấp ba, hoài niệm thời cấp ba lúc học đại học, đến khi đi làm lại nhớ về những năm tháng đại học, thời thiếu niên thì muốn thành người lớn, lúc già rồi lại hoài niệm thanh xuân. Rất lâu sao này bạn sẽ nhận ra, mỗi thời kỳ bạn từng đi qua đều đẹp nhất, nếu nói thật sự đều hối tiếc, thì chính khi đó đã không sống hết mình. Không sống trong quá khứ, cũng không sống tương lai, sống cho hiện tại mới quan trọng nhất.

saving score / loading statistics ...