eng
competition

Text Practice Mode

Lời xin lỗi của một dân chơi

created Sep 5th 2014, 11:32 by contraithangio225


1


Rating

231 words
28 completed
00:00
Đến nay mình tôi giờ đi đâu, về đâu người ơi đầu óc của tôi cứ quay cuồng, đã bao cuộc vui vùi chôn thân xác đời u mê, bạn tôi tụm 5 tụm 3 bảo rằng rất phê. Ôi sao nghiệt ngã cuộc đời tôi, tiền đâu chơi phê suốt đêm ngày. Tôi chơi nhiều quá, giờ còn phê lắm tìm tiên, biết rằng tôi một thằng ngáo đá. Giờ tôi đang khóc, khóc nhiều lắm bạn thân của tôi ngày xưa họ đã tránh xa tôi. Tôi đã sai rồi, tôi xin lỗi tiên tôi thường thấy chỉ ảo giác thôi. Mẹ tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, mẹ tôi khóc tôi ngày xưa ước của mẹ. Con sai rồi, con xin lỗi. Mẹ còn yêu, còn thương cầu mong mẹ hãy đến giúp con. Con đã sai rồi !
 

saving score / loading statistics ...