eng
competition

Text Practice Mode

Cùng luyện gõ chữ nào

created Sep 5th 2014, 11:05 by thuanh92


3


Rating

109 words
170 completed
00:00
Thật ra tớ không nghĩ ra cái hay hay một chút cả, nhưng sao cái này cũng dễ hơn các từ đơn lẻ không gắn kết với nhau phải không các bạn?
Tham gia web này lâu rồi thấy tốc độ cũng cải thiện đáng kể đó, luyện tập nhiều thành quen.
Nhìn 10 ngón vẫn thấy chuyên nghiêp hơn phải không nào?

saving score / loading statistics ...