eng
competition

Text Practice Mode

Bến đỗ bình yên

created Dec 23rd 2021, 01:39 by Hằng Minh


18


Rating

79 words
807 completed
00:00
Tôi đã từng nghe đâu đó rằng hai thứ chúng ta không được bỏ lỡ: Một chuyến xe buýt cuối cùng về nhà, hai người yêu thương chúng ta thật lòng.
Nhưng cuộc đời này không phải ai cũng may mắn để nhận ra đâu người thương mình thật lòng... Chúng ta như những con thuyền nhỏ ngoài biển lớn, lênh đênh ngày dài cũng chỉ mong một bến đỗ bình yên.

saving score / loading statistics ...