eng
competition

Text Practice Mode

Hai đứa trẻ

created Nov 29th 2021, 06:22 by Dung1208


8


Rating

64 words
407 completed
00:00
Bằng một truyện ngắn trữ tình cốt truyện đơn giản, Thạch Lam đã thể hiện một cách nhẹ nhàng thấm thía niềm xót thương đối với những kiếp người sống cực, quẩn quanh, tăm tối phố huyện nghèo trước cách mạng. Đồng thời, ông cũng biểu lộ sự trân trọng ước mong đổi đời tuy còn hồ của họ.

saving score / loading statistics ...