eng
competition

Text Practice Mode

Bến Xe - THƯƠNG THÁI VI

created Oct 23rd, 09:57 by Kingsley


3


Rating

49 words
359 completed
00:00
Thứ tôi thể cho em trong cuộc đời này chỉ sự trong sạch một tương lai tốt đẹp thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta kiếp sau, nếu kiếp sau tôi đôi mắt sáng, tôi sẽ bến xe này ... đợi em.  
Kingsley

saving score / loading statistics ...