eng
competition

Text Practice Mode

SỌ DỪA (phần 1)

created Oct 23rd, 06:50 by LinhPhng2


1


Rating

367 words
17 completed
00:00
Hai vợ chồng nhà nọ đã nghèo lại hiếm, mãi về già mới được mụn con. Khốn thay, đứa con ấy lại dị hình dị dạng, lọt lòng mẹ chỉ cục thịt đỏ hỏn, mắt, mũi, nhưng không mình mẩy, tay chân. Người ta kể, người vợ vào rừng hái củi. Trời nắng to, ta khát nước quá, thấy một cái sọ dừa đựng ít nước mưa. Không chần chừ, ta bưng lấy uống. Thế rồi về nhà mang.  
Thấy con không ra hình người, ta buồn lắm, định vứt đi. Nhưng nghĩ lại cũng thương, sao cũng khúc ruột đứt ra, ta cứ để nuôi, đặt tên Sọ Dừa.  
Lớn lên, Sọ Dừa vẫn không khác lúc nhỏ, cứ lăn lóc trong nhà, chẳng làm được việc gì. Một hôm mẹ than phiền:
- Con nhà người ta bằng ấy tuổi đầu đã đi chăn bò, lấy tiền về nuôi cha mẹ, còn mày thì chẳng được tích sự gì!
Sọ Dừa nói:
- chứ, chăn thì con cũng chăn được. Mẹ cứ xin phú ông cho con đến chăn vậy.
mẹ đến xin phú ông, phú ông ngần ngại. Cả đàn giao cho thằng không ra người không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao? Nhưng nuôi thì được cái ít tốn cơm, công chẳng bao nhiêu, rẻ hơn đứa khác nhiều. Thôi cứ thử xem! Thế Sọ  
Dừa đến ở.  
Sọ Dừa chăn rất giỏi. Hằng ngày, hắn lăn sau đàn ra đồng, tối đến lại lăn sau đàn về chuồng. con nào con nấy bụng no căng. Phú ông mừng lắm. Tiết nông nhàn, phú ông làm trại trên núi thả ăn cỏ, bảo Sọ Dừa lại trông, cơm nước người đưa lên tận nơi. Phú ông ba con gái thay phiên nhau đưa cơm cho Sọ Dừa. Hai chị xinh đẹp nhưng kiêu kì, thường hắt hủi Sọ Dừa, còn em út hiền lành, tính hay thương người, đối đãi với Sọ Dừa rất tử tế...

saving score / loading statistics ...