eng
competition

Text Practice Mode

Luyện tốc độ 12!

created Oct 23rd, 00:05 by Đang Lê Hải


4


Rating

58 words
128 completed
00:00
niềm vui lớn nhất trong cuộc sống làm được những người đời cho rằng ta không làm được. Cuộc sống không phải một cuộc chạy đua. một cuộc hành trình bạn thể tận hưởng từng bước khám phá. Lúc nào tới cũng bay theo hướng bay của người khác.  

saving score / loading statistics ...