eng
competition

Text Practice Mode

Người đàn ông vứt bỏ đôi giày

created Jun 28th 2021, 14:27 by tien123ag666


11


Rating

151 words
292 completed
00:00
Chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc, Many không cẩn thận làm rơi một chiếc giày mới mua ra ngoài cửa sổ, mọi người chung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động này của Many khiến mọi người sửng sốt, thế ông bèn từ tốn giải thích: "Chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi nói đã không còn ích nữa, nếu như ai thể nhặt được đôi giày, nói không chừng họ còn thể mang vừa thì sao!".
 
Bài học: Những thứ không còn lợi ích với mình đôi khi lại niềm hạnh phúc bờ đối với người khác. Hãy trân trọng mọi thứ mình chia sẻ niềm hạnh phúc với mọi người.

saving score / loading statistics ...