eng
competition

Text Practice Mode

pravila za efikasno učenje - drugi deo

created Dec 4th 2020, 22:22 by Maja Pavlica


1


Rating

793 words
4 completed
00:00
10.Zakon motivacije za efiasno učenje
Motivacija za učenje je stanje kada imate motiv da nešto učite i naučite. Da biste postigli uspeh u učenju, bitno je da ste zainteresovani i motivisani. Ako ste motivisani, postojaće veći misaoni napor i stepen misaone aktivnosti, imaćete bolju koncentraciju što će obezbediti efikasno učenje.
11.Zakon učenja od opšteg prema pojedinačnom
Oni koji su uspešni u učenju, ne doživljavaju gradivo kao veliku masu nepovezanih delova, već kao jednu veliku smislenu celinu koja je povezana i sa svakodnevnim životom. Oni posmatraju pojedine delove u svetlu šire celine čiji su deo. To im olakšava razumevanje i pamćenje pojedinih podataka. Šta da radite da ostvarite ovaj zakon? Nastojte da uvek dobijete globalni pregled nad gradivom i da dobro naučite opštu strukturu. Ona vam je kostur na koji pojedine informacije možete dobro povezati. Koristite sadržaje knjiga, sažetke, naslove i podnaslove i crtajte kognitivne mape.
12.Zakon pamćenja ključnih informacija
Uspešni ljudi u učenju preduzimaju dodatne korake da dobro upamte ključne informacije. Oni aktivno i redovno ponavljaju najvažnije delove gradiva. Kako da zapamtite ključne informacije? Kao prvo - ponavljajte redovno. Pri tome, pokušajte da se što više gradiva prisetite iz glave.
13.Zakon jasnoće
90% vašeg uspeha u učenju zavisi od jasnog viđenja cilja. Nedostatak jasnog sagledavanja cilja najviše doprinosi frustraciji i lošem uspehu u učenju. Više nego bilo koji drugi faktor. Što su vam vaše aspiracije i ciljevi učenja jasniji, to ćete biti delotvorniji i efikasniji u njihovom postizanju. Učenici koji imaju jasne ciljeve postižu daleko više za kraći vremenski period nego oni koji ih nemaju. Ključ za postizanje velikih dostignuća u učenju jeste jasnoća vaših ciljeva. Vaš uspeh u učenju je uveliko određen time koliko vam je jasno šta zapravo želite.
14.Zakon prioriteta
Vaše umeće da odredite bitne prioritete u pogledu vremena određuje ukupan kvalitet vašeg učenja. Najgore korištenje vremena jeste kada radite dobro nešto što uopšte ne treba da radite. Paretov zakon 80:20 kaže da 20% vaših aktivnosti određuje 80% vrednosti svih drugih aktivnosti. Ako imate listu od 50 stvari koje bi trebalo da uradite, 10 stvari od tih 50 ima veću vrednost nego 40 ostalih zajedno. Zbog toga je veoma važno da u učenju usmeravate pažnju na mali broj aktivnosti koje doprinose velikoj vrednosti vašeg učenja i rada.
15.Zakon doslednosti
Besprekorno učenje je moguće samo kada se maksimalno usredsredite svim bićem na jedan zadatak, jedan predmet i predate mu se sve dok ga u potpunosti ne završite. Ako u tome uspete, možete drastično povećati svoj nivo produktivnosti i rezultata. Dosledno učenje je jedna od najmoćnijih tehnika učenja. Ona vam može povećati rezultate i za nekoliko puta. Može vam smanjiti vreme koje utrošite na učenje za celih 70%. Kada krenete sa nekom lekcijom pa je ostavite i ponovo joj se vraćate nekoliko puta, to drastično povećava vreme koje je potrebno da biste tu lekciju završili. Sa druge strane, kada krenete sa učenjem i odbijete da ga ostavite dok ne završite, u stanju ste da postignete daleko više nego što ste mislili da je uopšte moguće.
16.Zakon vizualizacije gradiva za efikasno učenje
Uspešni učenici tokom učenja stvaraju žive, zanimljive slike pojedinih informacija ili opisanih događaja. Oni vizualizuju informacije, tj. pokušavaju da stvore sliku onoga što žele da zapamte. Na taj način aktiviraju veći deo mozga i te slike postaju znaci koji im pomažu da se prisete informacija. Šta da učinite da vizualizujete gradivo? Kod učenja uvek malo stanite i zamislite neku sliku koja opisuje gradivo, obratite pažnju na priložene slike u tekstu i multimediji, memorišite ih, ali slobodno nacrtajte i svoje grafike, skice i tabele.
17.Zakon testiranja znanja
Ljudi koji su eksperti za učenje ne prepuštaju uspeh učenja slučaju. Oni sami proveravaju da li su upamtili najvažnije podatke, kao i da li su dobro razumeli materiju. Oni sebe stalno testiraju. Šta da činite da testirate vaše znanje? Nakon učenja, ispitajte sebe tako da samostalno pokušate ponoviti najvažnije delove gradiva svojim rečima ili pokušajte odgovoriti na pitanja vezana uz gradivo. Možete crtati i mini kognitivne mape. Možda je najkvalitetnije ispitivanje ono u paru.
18.Zakon analize i provere učenja
Uspešni ljudu u učenju imaju razvijene metakognitivne sposobnosti, tj. sposobnost da motre i regulišu sopstveni proces učenja, razmišljanja i pamćenja. Oni su svesni kad bi trebalo da testiraju svoje znanje i razumevanje, kada nisu razumeli gradivo i kada bi trebalo da promene strategiju i način učenja. Uspešni studenti neprekidno proveravaju kvalitet plana i procesa učenja, znanja i razumevanja gradiva i menjaju način učenja po potrebi. Šta da činite da ostvarite ovaj cilj - efikasno učenje? Na kraju učenja odvojite vreme za kritičku analizu procesa učenja. Preispitajte svoj plan i strategiju učenja i donesite zaključke kako da unapredite učenje. Odlična metoda je pisanje dnevnika učenja. Nakon svakog učenja ukratko napišite osnovne zaključke o tome šta ste učili, šta naučili, kako ste učili i kako da unapredite učenje.

saving score / loading statistics ...