eng
competition

Text Practice Mode

pravila za efikasno učenje - prvi deo

created Dec 4th 2020, 22:22 by Maja Pavlica


0


Rating

787 words
3 completed
00:00
1.Zakon verovanja za efikasno učenje
Jedna stara izreka kaže "U šta god istinski verujete svim srcem, to postaje vaša stvarnost". Najgore verovanje koje možete imati jeste ono kada verujete za sebe da ste "ograničeni" na neki način. Na primer, mislite za sebe da ste manje talentovani ili sposobniji za efikasno učenje od drugih. Da su drugi superiorniji od vas. Ovakva verovanja koče vaš potencijal. Parališu vas i sprečavaju da preduzmete korake kojima ćete iskoristiti vaš istinski potencijal za učenje. Da biste napredovali u učenju morate odbijati pomisao da ste "ograničeni" na bilo koji način. Ako drugi ljudi uspevaju da nauče više i dobiju bolje ocene, to je zato što su razvili svoje talente i sposobnosti više nego vi. Ono što oni rade, isto tako možete i vi. Samo bi trebalo da naučite kako.
2.Zakon uloženog truda za efikasno učenje
Sva vredna dostignuća, pa tako i rezultat na ispitu, zavise od teškog rada. Možete izvući više od učenja samo ako više uložite u učenje. Što više ulažete, bolju ćete ocenu dobiti. Bićete motivisaniji i odgovorniji. Stvorićete pozitivnu energiju i omogućiti efikasno učenje.
3.Zakon upornosti
Upornost je najjači kvalitet uspeha za efikasno učenje. Najvažnija prednost koju imate, onaj kvalitet koji vas odvaja od drugih jeste sposobnost da istrajete duže od bilo koga drugog. Kada istrajavate uprkos svakodnevnim preprekama, vi pokazujete sebi i drugim ljudima da posedujete samodisciplinu i da vladate sobom, a to su one karakteristike koje su neophodne za postizanje uspeha u učenju. Upornost se smatra velikim kvalitetom koji vam omogućava da savladate sva ograničenja, razočarenja, privremene neuspehe i barijere koje nadolaze dok spremate ispit. Vaša upornost, vaša istrajnost u učenju je ono po čemu se meri koliko verujete u sebe.
4.Zakon snage i energije za efikasno učenje
Da biste bili uspešni u učenju, morate da imate dovoljno energije za efikasno učenje, da uvek budete budni i bistre glave. Energija je neophodna za dobru koncentraciju, razumevanje i memorisanje. Energiju prvenstveno dobijate iz zdravog tela i motivacije. Šta da činite da steknete snagu i energiju? Za telo je važna zdrava i redovna ishrana, redovno i dovoljno spavanje (u periodu između 23 i 7 sati) i redovna fizička aktivnost. Bitno je da ste stalno fizički aktivni. Možete da radite kondicioni trening, vežbe istezanja ili jačanja mišića. Upišite se na bilo koji sport, krenite u teretanu, vežbajte jogu ili bar svakodnevno idite u šetnju.
5.Zakon besprekornog rada
Uspešni studenti su osobe koje se opredeljuju za perfekciju. Oni su posvećeni tome da budu najbolji, da dobiju najbolje ocene. Stalno teže ka usavršavanju. Predati su ličnom perfekcionizmu u svemu što rade. Najviše razmišljaju kako da pobede, tj. da polože ispit.
6.Zakon učenja korak po korak
Vrlo je važno da učite često i redovno, kao i da svaki put dobro savladate male celine. Bitno je da ste stalno usmereni na ostvarenje svojih ciljeva učenja, a to podrazumijeva da učite kontinuirano. Tačno je da nećete uvek biti isto sposobni i raspoloženi za učenje, ali uspeh u učenju zavisi najviše od toga koliko uspete da stvorite naviku sistematskog, svakodnevnog, vremenski unapred tačno određenog učenja. Kako ovo da izvedete? Redovno, ako je moguće svakog dana, učite manje celine i dobro ih naučite. Gledajte da steknete naviku svakodnevnog učenja. Vrlo je bitno da budete disciplinovani u učenju, kao i u svim ostalim aktivnostima i oblastima svoga života.
7.Zakon razumevanja i povezivanja gradiva
Uspešni studenti prvenstveno nastoje da dobro razumeju opšte ideje i koncepte. Neuspešni učenici nastoje da jednostavno upamte što više podataka, često bez razumevanja. Uspešni ljudi u učenju povezuju novo gradivo sa širim kontekstom i drugim izvorima znanja. Zato oni znaju da razlikuju bitne od nebitnih informacija. Time je kvalitet njihovog znanja bolji. Kako da razumete i povezujete gradivo? Uvek nastojte da nove informacije smisleno organizujete i povezujete. Istražujte: kako su nove informacije međusobno povezane, kako je novo i staro znanje povezano i kako su nove informacije povezane sa sopstvenim iskustvom i svakodnevnim životom.
8.Zakon odlučnosti
Zakon odlučnosti kaže: "Nivo do koga ćete napredovati uglavnom je određen nivoom do koga želite da stignete." Koliko ćete napredovati u učenju ne određuju spoljni faktori, tj. ono što se dešava oko vas; to uglavnom određuju unutrašnji faktori, odnosno ono što se dešava u vama. Vaš lični stepen želje i ambicije određuje vaše učenje i vaš rezultat više nego bilo koji drugi faktor. Vi ste ona osoba koja odlučuje i vi ćete biti uspešni u učenju tačno onoliko koliko ste to odlučili.
9.Zakon planiranja i pripreme
Najbolji studenti se dobro pripreme pre početka učenja. Glavno obeležje uspešnih ljudi ogleda se u temeljnoj pripremi, u kojoj se sagleda svaki detalj pre nego što se krene sa učenjem. Da li možete da zamislite nekog fudbalera ili košarkaša koji se ne zagreje pre početka nekog takmičenja? Isto tako vam je i u učenju.
 

saving score / loading statistics ...