eng
competition

Text Practice Mode

Chiếc thuyền ngoài xa

created Oct 18th, 02:22 by uib82384


2


Rating

193 words
101 completed
00:00
Tôi cũng quyết định thôi không lấy cảnh sương cát như trưởng phòng nhà đã gợi ý, mặc dầu những đêm thật thú, tôi ra ngủ ngay giữa bãi cát ven bờ phá, theo lời rủ của một thằng mặt mũi xấu nhưng một trí nhớ khác thường, quần áo dính đầy nhựa cây, đứa cháu ngoại của một ông lão làm nghề sơn tràng tận trên miền rừng A So, hai ông cháu lái một chiếc xe Reo của gia đình chở gỗ về bán cho xưởng đóng thuyền. Trong những đêm như thế, thằng nhóc tận trên rừng xuống tôi như hai nhà hiền triết nằm đầu trên mười ngón tay đan vào nhau, nằm ngửa sóng đôi bên nhau, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng mờ trắng của sương đêm, cùng hồi hộp chờ một tiếng vạc rất nhỏ kêu thảng thốt trong bầu sương tít trên cao, nghe như vọng về từ một thời hồng hoang nào đó, cái thời chung quanh vùng biển này chỉ lau lách tiếng sóng vỗ, chưa người.

saving score / loading statistics ...