eng
competition

Text Practice Mode

ĐƯỜNG ĐẾN ĐỈNH VINH QUANG - BỨC TƯỜNG

created Sep 22nd, 05:18 by phuaau


9


Rating

354 words
85 completed
00:00
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
Để ta khắc tên mình trên đời
ta biết gian nan đang chờ đón
trái tim vẫn âm thầm
Ta bước đi hướng tới muôn sao
Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩn cao
con tim ta đã ước nguyện cùng nhau mãi mãi
Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
chúng ta người chiến thắng
ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
chúng ta người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
khó khăn vẫn còn.
mặt trời rực sáng trên cao vời
Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng
Khoảnh khắc ghi trong tim hồng
Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua
con tim ta đã ước nguyện cùng nhau mãi mãi
Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
chúng ta người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang không còn xa...
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
chúng ta người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang
Con đường chúng ta... đã chọn.
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
chúng ta người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang
Con đường chúng ta...
Chúng ta...
Chúng ta...
Chúng ta... đã chọn.
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
chúng ta người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang không còn xa...
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
chúng ta người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang
Con đường chúng ta... đã chọn.

saving score / loading statistics ...