eng
competition

Text Practice Mode

Âm nhạc là gì?

created Sep 13th, 15:06 by PaulVo


0


Rating

423 words
6 completed
00:00
Xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, khái niệm âm nhạc cũng được giải thích theo nhiều cách hiểu từ chuyên môn đến văn học, đời sống, dưới đây một số định nghĩa bản về âm nhạc:
1. Âm nhạc một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh (chất giọng) để diễn đạt tình cảm, cảm xúc của con người.
2. Âm nhạc cũng được định nghĩ theo một cách khác, đó chính sự sắp đặt nghệ thuật của những âm thanh một phần không thể tách rời của cuộc sống.  
3. Hay theo một cách tình cảm hơn, âm nhạc được hiểu thứ khiến con người biết yêu thương, chia sẻ cảm thông với nhau, Âm nhạc nghệ thuật đến từ âm thanh, âm thanh trọng cuộc sống đã được con người diễn đạt, biến đổi thành âm nhạc.
4. Còn theo nhạc viện Traicopxki, họ lại định nghĩ âm nhạc rất đơn giản dễ hiểu như sau: Âm nhạc những âm thanh của cuộc sống đươcj những người biết nhạc tập hợp, sắp xếp thành một logic cao độ, trường độ tiết tấu theo chủ quan của tác giả để người nghe cho lọt lỗ tai.
5. Âm nhạc được chia ra thành các dòng, các trường phái, các thể loại, các nhóm,... để phục vụ các đối tượng tương ứng.
6. Âm nhạc món ăn tinh thần cho cả nhân loại, gắn mọi người khác dòng máu, màu da, dân tộc, vị trí địa lý, quan điểm chính trí, đẳng cấp với nhau - nhưng nghe xong thì lại tách họ ra, trả họ về  chỗ cũ.
7. Âm nhạc một bộ môn, một nghề chơi khắt khe chỉ dành cho những người năng khiếu chứ không dành cho tất cả mọi người, nhưng lại để phục vụ mọi người.
8. nỗi lòng của người chơi gửi gắm vào bản nhạc, san sẻ cho người nghe, sự đồng cảm của người nghe cảm thụ những chia sẻ của người chơi.
rất nhiều ý hiểu về khái niệm âm nhạc nhưng nhìn chung, âm nhạc thứ ảnh hưởng rất tích cực đến đời sống của con người, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, nghe nhạc, đặc biệt nhạc Baroque tác dụng rất tốt trong việc kích thích sự phát triển của não bộ con người.

saving score / loading statistics ...