eng
competition

Text Practice Mode

"Lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo"-Mộ Nhan Ca

created Jul 20th, 09:41 by Nghiên Nhi Chung


0


Rating

99 words
16 completed
00:00
quá dễ tính không nguyên tắc
 
bạn dễ bị sai bảo chẳng qua đã nhầm lẫn giữa thoải mái khoan dung nguyên tắc
tuy bạn luôn cố tránh nảy sinh mâu thuẫn với người khác  
tuy bạn của bạn cũng nhiều  
tuy những việc người khác thấy giận còn bạn thấy không sao
nhưng cuối cùng bạn sẽ từ từ nhận ra  
bạn như thế khiến người ta không biết nguyên tắc của bạn đâu
dần dần tự nhiên trở nên không coi trọng trân quý bạn nữa
 
 

saving score / loading statistics ...