eng
competition

Text Practice Mode

" Tội ác và hình phạt" - Dostoyevsky

created Jul 16th 2020, 05:20 by Thùy Linh Cao


2


Rating

138 words
266 completed
00:00
tại sao phải đọc thứ này nhỉ
người đàn ông đã nhận án tử hình nói hay suy nghĩ những điều như thế trong một giờ trước khi tử hình
phải sống nơi chật hẹp đến nỗi chỉ thể nhón hai ngón chân trên mỏm đá của đỉnh núi nào đó
vực sâu không đáy đại dương bao la bóng tối trường cửu giông tố mãi mãi độc vĩnh viễn
phải trụ cả đời ngàn năm vạn năm
à không vĩnh viễn trong một không gian chưa đầy một mét
thế được sống vẫn tốt hơn chết ngay lúc này  
sống
sống  
chỉ cần sống được  
dẫu sống như thế nào chỉ cần sống tốt rồi  
đó chính sự thật
hoàn toàn sự thật

saving score / loading statistics ...