eng
competition

Text Practice Mode

Big City Boi ✮ Binz Da Poet

created Jul 9th 2020, 10:48 by SugiyamaTakei


2


Rating

494 words
9 completed
00:00
Em on top, không phải trending
 
Không phải YouTube
 
Không phải trên Zing
 
Anh on top, em trên anh
 
Beat Touliver drop người ta gọi tên anh
 
  
 
Big city
 
Big city boi
 
Big city
 
Big city boi
 
Big city
 
Big city SpaceSpeakers in da house
 
Makin' up some fuckin' noises
 
 
  
 
Thả tim đầy story em
 
Nhắn tin đầy trong DM
 
phiền thì sorry em
 
Đón, 10 giờ PM?
 
Yea em thích coi SEA games (Dô)
 
Hợp âm anh thích Cm (Đô)
 
Xe em thích BM
 
Việc anh thích see em
 
Trói em bằng vạt
 
Penhouse trên Đà Lạt
 
Nếu ngoan em sẽ bị thương
 
Nếu em sẽ được phạt
 
K R A Z Y about u
 
Hay mang thêm friend đi không sao đâu
 
Yea anh không thường say yes
 
Với em không thể say no
 
Nhìn anh look nào cũng fresh
 
Make them haters say wow
 
  
 
Big city
 
Big city boi
 
Big city
 
Big city boi
 
Big city
 
Big city SpaceSpeakers in da house
 
Makin' up some fuckin' noises
 
 
We up all night, what u gonna do
 
Ngay sát DJ, what u gonna do
 
Them bottles keep coming
 
What u gonna do
 
Thành phố này không ngủ
 
Tell me what u gonna do
 
  
 
Từ lầu cao cho tới cuối ngõ
 
Mang chất đường phố về tận lối nhỏ
 
Đáy quần dưới gối oh
 
Rap game này anh đại diện không thể chối bỏ
 
Nhạc đơn giản, không phải cầu
 
Đừng hỏi anh tình yêu màu
 
Mấy thằng ghét anh muốn spotlight
 
Sorry anh cầu chì
 
Không lòng vòng anh như Hải Phòng
 
Thích anh rồi phải không?
 
Không cần vội em như Nội
 
Cần thêm thời gian em mới trải lòng
 
Cần em như anh Cần thơ
 
Thật ra anh chỉ muốn em gần hơn
 
Thật ra anh chỉ muốn ta tương tác
 
Anh chưa còn ngủ, em nói ngừng
 
Không chịu ngủ, anh như Sài Gòn
 
Party với bạn all night long
 
Nếu đó thứ em muốn
 
Anh thể làm cho em hài lòng
 
Nghiện thuốc thể Lào Cai
 
Nhưng nghiện em không thể nào cai
 
Trai anh không phải diễn
 
Nhưng trai tốt anh phải vào vai
 
  
 
Big city
 
Big city boi
 
Big city
 
Big city boi
 
Big city
 
Big city SpaceSpeakers in da house
 
Makin' up some fuckin' noises
 
 
We up all night, what u gonna do
 
Ngay sát DJ, what u gonna do
 
Them bottles keep coming
 
What u gonna do
 
Thành phố này không ngủ
 
Tell me what u gonna do
 
  
 
Big city
 
Big city boi
 
Big city
 
Big city boi
 
Big city
 
Big city SpaceSpeakers in da house
 
Makin' up some fuckin' noises
 
 
We up all night, what you gonna do
 
Ngay sát DJ, what u gonna do
 
Them bottles keep coming
 
What u gonna do
 
Thành phố này không ngủ
 
Tell me what u gona do

saving score / loading statistics ...