eng
competition

Text Practice Mode

Nederland vergrijst.

created Jul 9th 2020, 07:07 by Pleaseenter yourfullname


1


Rating

325 words
21 completed
00:00
Nederland vergrijst. Dat betekent dat er steeds meer 65-plussers zijn op steeds minder werkenden. De verhouding tussen oud en jong verandert.
Vlak na Wo II werden in Nederland veel baby's geboren. Tijdens deze babyboom waren de moeders gemiddeld jong en de gezinnen groot. Nadat in de jaren 60 de anticonceptiepil op de markt was gekomen, werden er minder baby's geboren. In de jaren 70 stelden vrouwen het krijgen van kinderen uit en werden de gezinnen ook kleiner.
De vele kinderen die tijdens de babyboom werden geboren, gaan nu met pensioen en na de babyboom kwamen er minder baby's bij. Daardoor zijn er nu naar verhouding veel ouderen die bovendien steeds ouder worden door betere gezondheidszorg. Vooral hart- en vaatziekten zijn veel beter te behandelen dan vroeger waardoor mensen en minder snel aan overlijden en langer leven. Het gevolg is dat Nederland de komende jaren steeds verder vergrijst.
De vergrijzing heeft gevolgen op allerlei terreinen. Bijvoorbeeld financieel. Steeds minder werkenden moeten de pensioenen en de zorg voor steeds meer ouderen betalen.
Niet heel Nederland vergrijst even snel. Er zijn grote regionale verschillen. Vooral aan de rand van Nederland, in Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen en Zuid-Limburg vertrekken jongeren uit de dorpen. Ze gaan naar de stad om te studeren en blijven daar wonen om te werken terwijl de ouderen achterblijven. Zo vergrijzen de dorpen en veranderen ook de voorzieningen. Scholen verdwijnen en daar komt bijv. thuiszorg voor terug. Regionaal zijn er dus gevolgen voor voorzieningen, maar ook voor werkgelegenheid. Waar minder mensen wonen blijft vaak ook minder werk over. En daardoor trekken nog meer jongeren weg.
Er zijn ook kansen voor het vergrijzende Nederland. De Babyboomers zijn relatief gezond en hebben vaak aardig wat geld. Daar kunnen bv. ondernemers slim op inspelen. De elektrische fiets is al een groeiende markt.
Vergrijzing is geen typische Nederlands probleem, vergeleken met bv. onze buurlanden Belgie en Duitsland is Nederlands zelfs minder grijs. De leverancier van elektrische fietsen kan dus wellicht internationaal gaan.

saving score / loading statistics ...