eng
competition

Text Practice Mode

CÀY BỪA (2/3)

created Jul 8th 2020, 10:31 by PtaPhuongThao


0


Rating

258 words
6 completed
00:00
Thứ hai: Nhà nông cày bừa trên đất đai
 
Đất đai căn sinh tồn của cuộc sống nhà nông. Nhà thơ Thân đời Đường làm bài thơ cày đồng rất cảm động:
 
"Sư hòa đương nhật trung
Hãn trích hòa hạ thổ
Thùy tri bàn trung xan
Lạp lạp giai tân khổ"
 
(Cày đồng đương buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn vàn)
 
Trải qua nắng dãi mưa dầu, sương sa móc gội, đổ mồ hôi mới đổi được vụ mùa phong thu. câu nói: "Đậu sinh bởi chuyên cần". Không cày bừa gian khổ làm sao lúa thóc đầy bồ? nông phu vất vả cần lao, gian nan khổ cực nhưng lúc được mùa cũng đồng thời gặt hái được biết bao sung sướng.
 
Thứ ba: Giáo cày bừa trên bảng đen
 
thầy giáo dạy học, bảng đen ruộng nương để người thầy cày bừa, ngày ngày tháng tháng gieo những hạt giống trí tuệ, năm này năm nọ vun trồng những mạ non hy vọng. Mỗi nét phấn đưa chìa khóa mở cánh cổng tưởng, mỗi chữ mỗi câu thông lộ mở ra đường cái tâm trí. Trải qua sự dạy dỗ chỉ bảo, học sinh vào đời mỗi người một phương, thầy giáo vẫn không ngừng cày bừa trên bảng đen, trăm năm trồng người.
 
Trích Vượt qua khó khăn - Đại Tinh Vân.

saving score / loading statistics ...