eng
competition

Text Practice Mode

Thành ngữ: FOR THE BIRDS

created Jun 28th 2020, 16:00 by PtaPhuongThao


0


Rating

118 words
6 completed
00:00
For the birds: Nhạt nhẽo nghĩa
 
-They went to a poetry reading, but they got bored and restless. As far as they were concerned, it was for the birds! They left during an intermission because they found the reading totally uninteresting and meaningless.
 
Họ đến dự một buổi ngâm thơ, nhưng họ trở nên phát chán bồn chồn bực bội. Theo như họ thấy thì buổi ngâm thơ đúng ấm chẳng đâu vào đâu cả! Họ bỏ về lúc nghỉ giải lao họ thấy buổi ngâm thơ hoàn toàn vị trống rỗng.
 
Nguồn: 202 câu thành ngữ tiếng Anh thông dụng - Kim Loan - Nhà xuất bản Dân Trí.

saving score / loading statistics ...