eng
competition

Text Practice Mode

(Lịch sử) Gia Long thống nhất sơn hà (4/4)

created Jun 27th 2020, 16:54 by PtaPhuongThao


1


Rating

204 words
22 completed
00:00
Song cũng như nhiều triều đại trước đó, sau khi thành công vua Gia Long giết hại một số công thần, khi chỉ tội rất nhỏ, điển hình Nguyễn Văn Thành Đặng Trần Thường. Người ta còn lên án việc sau khi thắng trận, thấy công chúa Ngọc Bình, con vua Hiển Tông trẻ đẹp, lại dịu dàng, nhà vua quyết lấy nàng làm Đệ Tam cung. Nàng Ngọc Bình em công chúa Ngọc Hân vợ vua Quang Trung, cũng lại vợ vua Cảnh Thịnh. vậy nên quần thần đều can gián; song Gia Long vẫn bất chấp, còn ngang nhiên nói: "Tất cả giang sơn này, cái ta cũng lấy được từ tay giặc, cứ một người đàn bà?".
 
Ngoài ra ông còn bị hậu thế chê trách hai điểm chính: cầu viện ngoại bang trả thù Tây Sơn quá tàn bạo, nhỏ nhen.
 
Ngày 19 tháng Chạp năm Kỉ Mão (3-2-1820), vua Gia Long qua đời, thọ 58 tuổi, ngôi 18 năm, truyền lại vương vị cho Thái tử Đảm, tức vua Minh Mạng.
 
Nguồn: Sử ta chuyện xưa kể lại (tập 4) - Nhà xuất bản Kim Đồng.

saving score / loading statistics ...