eng
competition

Text Practice Mode

มีเงินแล้วเอาไปทำอะไร

created Jul 21st 2019, 04:41 by PitchakornKoke


3


Rating

10 words
335 completed
00:00
ในหนึ่งชีวิตที่เราต้องการนั้นและแทบขาดไม่ได้เลยจริงๆนั่นก็คือ เงิน เพราะเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิต บางคนบอกว่าเงินนั้นไม่จำเป็นหรอก ใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอ แต่อย่าลืมว่าการมีเงินก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกัน แต่การที่มีเงินมากเกินไปก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดี เพราะว่าต้องมาทุกข์ว่าเงินจะหายไปไหนรึเปล่า หรือมีเงินมากมายจนไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรดีเลยนี่สิ  

saving score / loading statistics ...