eng
competition

Text Practice Mode

อย่าทำอย่างนั้น - PORTRAIT X THE RUBE

created May 13th 2019, 07:21 by Blaxk Panther


0


Rating

64 words
13 completed
00:00
อย่าทำอย่างนั้น หัวใจฉันทนไม่ได้
อย่าให้ความหวัง ถ้าฉันไม่มีความหมาย
อย่าทำให้ฉันต้องรัก แต่สุดท้ายต้องมาร้องไห้
ถ้าไม่รักกันจริง ก็อย่ามาใจร้ายกับฉันเลย
 
เธอให้ฉันยืนอยู่ตรงไหน คนสำคัญหรือแค่ผ่านไป บอกฉันที
คำว่าเรามีค่าบ้างไหม คำว่ารักมีค่าแค่ไหน หรือมันไม่มี
 
รักหรือไม่รักเอาให้ชัด วอนได้ไหมให้เธอได้คิดถึงจิตใจฉันสักนิด
ทำสิ่งใดไม่เคยจะแคร์เธอไม่แลเธอไม่สน คนที่ยืนข้างเธอคนนี้
ปวดใจจริงหนอคนดี ชีวีนี้แทบมลาย
 
อย่าทำอย่างนั้น หัวใจฉันทนไม่ได้
อย่าให้ความหวัง ถ้าฉันไม่มีความหมาย
อย่าทำให้ฉันต้องรัก แต่สุดท้ายต้องมาร้องไห้  
ถ้าไม่รักกันจริง ก็อย่ามาใจร้ายกับฉันเลย
 
ถามจริงๆว่าเรื่องของเรา คือรักจริงหรือแค่เธอเหงา บอกได้ไหม
ถ้าไม่รักก็อย่าหลอกกัน ถ้าไม่รักก็ปล่อยมือฉัน ปลดปล่อยฉันไป
 
รักหรือไม่รักเอาให้ชัด วอนได้ไหมให้เธอได้คิดถึงจิตใจฉันสักนิด
ทำสิ่งใดไม่เคยจะแคร์เธอไม่แลเธอไม่สน คนที่ยืนข้างเธอตรงนี้
ปวดใจจริงหนอคนดี ชีวีนี้แทบมลาย
 
อย่าทำอย่างนั้น หัวใจฉันทนไม่ได้
อย่าให้ความหวัง ถ้าฉันไม่มีความหมาย  
อย่าทำให้ฉันต้องรัก แต่สุดท้ายต้องมาร้องไห้
ถ้าไม่รักกันจริง ก็อย่ามาใจร้าย  
 
อย่าทำอย่างนั้น หัวใจฉันทนไม่ได้
อย่าให้ความหวัง ถ้าฉันไม่มีความหมาย
อย่าทำให้ฉันต้องรัก แต่สุดท้ายต้องมาร้องไห้  
ถ้าไม่รักกันจริง ก็อย่ามาใจร้ายกับฉันเลย
 
อย่าทำอย่างนั้น กับฉันเลย
อย่ามาใจร้ายกับ ฉันเลย
อย่าทำอย่างนั้น กับฉันเลย
อย่ามาใจร้ายเลย
 
 

saving score / loading statistics ...