eng
competition

Text Practice Mode

หมดแก้ว (Delete) - The Parkinson

created Mar 25th 2019, 16:59 by AgilitiesZ


2


Rating

75 words
19 completed
00:00
ทุกเรื่องที่มี เรื่องราวใด
ที่ผ่านมาก็คง อย่างเคย แค่ทำเป็นไม่สนใจ
แต่กับเธอ ฉันก็ไม่รู้เสียใจแค่ไหน
รู้แค่ตอนนี้ สักนาที ฉันยังทำใจไม่ได้
จึงดื่มให้ลืม เรื่องร้ายที่เจอ
ที่คิดถึงเธอ ดื่มให้มันหาย
ลืม เรื่องราวที่ร้าย ที่ต้องเสียใจ ที่ต้องเสียดาย
ให้กับเขาไป ให้กับรักจนหมดใจ
และไม่ต้องรับรู้เรื่องอะไร
ดื่มเพื่อให้ลืมเรา ดื่มเพื่อบรรเทา ที่ทรมานเจียนตาย
ล้างภาพที่เคย มีเธออยู่ข้าง กาย
ให้แทนที่ด้วยความเมา แทนที่ความรักเรา
ที่เธอได้ทิ้งมันไว้ ต้องลืมมันให้ได้
รู้ทั้งรู้ มันไม่ช่วยอะไร
ตื่นมาก็คง อย่างเคย ยิ่งชัดลงไปในหัวใจ
แต่เพื่อลืม เรื่องร้ายที่เจอ
ที่คิดถึงเธอ ก็แค่ดื่มไป
ลืม เรื่องราวที่ร้าย ที่ต้องเสียใจ ที่ต้องเสียดาย
ให้กับเขาไป ที่ต้องหัวใจสลาย
และไม่ต้องรับรู้เรื่องอะไร
ดื่มเพื่อให้ลืมเรา ดื่มเพื่อบรรเทา ที่ทรมานเจียนตาย
ล้างภาพที่เคย มีเธออยู่ข้าง กาย
ให้แทนที่ด้วยความเมา แทนที่ความรักเรา
ที่เธอได้ทิ้งมันไว้ ต้องลืมมันให้ได้
ทุกคำยังชัดเจน ทุกวันยังย้ำให้เจ็บ
และรู้ไม่มีความหมาย ยกแก้วอย่าเสียดาย
รักเราสลาย ก็ดื่มมันให้พัง อีกครั้ง อีกครั้ง
รู้ทั้งรู้ มันไม่ช่วยอะไร
และดื่มอีกครั้ง แม้มันไม่ช่วยอะไร
  
 

saving score / loading statistics ...