eng
competition

Text Practice Mode

language filter:
State Title
Rating Textlength
completed Age
public m m m m m m m m m m m
m m m m m m m

2 votes
4 words
11 characters
0 913 5 days ago
Jan 13th, 2021
public Краткое содержание «На дне». Акт первый.
Действие происходит утром ранней весны в по

1 votes
346 words
2312 characters
1 12 5 days ago
Jan 13th, 2021
public The Road Not Taken by Robert Frost
Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be on

11 votes
144 words
751 characters
12 1353 5 days ago
Jan 13th, 2021
public all the letter on the keyboard
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

2 votes
1 words
26 characters
3 231 5 days ago
Jan 13th, 2021
public Simple mixed case alphabets
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Aa Bb Cc DeFgHiJkLmNOpQrSt

0 votes
7 words
88 characters
0 29 5 days ago
Jan 13th, 2021
public 99 name of Allah.
Ar Rahman, Ar Raheem, Al Malik, Al Quddus, As Salam, Al Mu'min, Al Muhaymin, Al

0 votes
202 words
1083 characters
1 13 5 days ago
Jan 13th, 2021
public Very eazy practice you better get 100 wpm
Het is een grote huis vol met goud nee ik heb bijvoorbeeld het is een grote huis

0 votes
41 words
192 characters
1 140 5 days ago
Jan 13th, 2021
public standartübung
aqyswxdecfrvfgtbhznjumki,lo.öp-äü eins zwei drei vier fünf sechs sieben ac

1 votes
20 words
94 characters
0 10 5 days ago
Jan 13th, 2021
public Ubur-Ubur (Wikipedia)
Ubur-ubur dan ubur-ubur laut adalah nama umum informal yang diberikan pada fase

0 votes
293 words
2180 characters
0 34 5 days ago
Jan 13th, 2021
public Behavior analysis and behavioral neuroscience
Behavior analysis - the science of adaptive behavior - focuses on behavior as a

0 votes
499 words
3411 characters
0 1 5 days ago
Jan 13th, 2021
public Las meninas
Las meninas, como se conoce el cuadro desde el siglo xix, o La familia de Felipe

0 votes
345 words
2238 characters
1 29 5 days ago
Jan 13th, 2021
public quick brown fox jumps over the lazy dog123
quick brown fox jumps over the lazy dog quick brown fox jumps over the lazy dog

0 votes
96 words
479 characters
0 114 5 days ago
Jan 13th, 2021
public 10 “KỸ XẢO” NHỎ THÔI NHƯNG ĐỦ DÙNG!
1. NẾU BẠN BIẾT TỎNG CÂU TRẢ LỜI ĐẤY LÀ NÓI DỐI: …thì đ

1 votes
770 words
3334 characters
0 18 5 days ago
Jan 13th, 2021
public YEET!!! And Yeet again!!!
Yeet your mama and yeet your little 3 week old brother and send him to the moon

1 votes
19 words
89 characters
0 289 5 days ago
Jan 13th, 2021
public $|-|[email protected] &[email protected] — HINDI TYPING
एक समय की बात है स्‍वामी विवेक

0 votes
284 words
1467 characters
0 85 5 days ago
Jan 13th, 2021
public sebuah teguran
emm di sini saya ingin membahas sesuatu yang sensitive dan menyindir jadi saya m

1 votes
290 words
1938 characters
0 63 5 days ago
Jan 13th, 2021
public SAI TYPING INSTITUTE, GULABARA CHHINDWARA (M.P.) CPCT ADMISSION OPEN MOB. NO.9098909565…
The Supreme Court will decide on the farmers' movement. On Tuesday, the Supreme

1 votes
181 words
1089 characters
4 272 5 days ago
Jan 13th, 2021
public BANSOD TYPING INSTITUTE GULABRA CHHINDWARA M.P.
The TMC's posturing comes amid the announcement of a formal electoral alliance b

0 votes
280 words
1665 characters
1 145 5 days ago
Jan 13th, 2021
public Python programming - Making a Wikipedia browser
from tkinter import * from tkinter import Scrollbar import wikipedia top =

0 votes
102 words
1097 characters
1 27 5 days ago
Jan 13th, 2021
public सॉंई टायपिंग इंस्‍टीट्यूट गुलाबरा…
एक बार एक आदमी को अपने बगीचे मे

1 votes
331 words
1532 characters
4 292 5 days ago
Jan 13th, 2021
public बंसोड कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इन्‍स्‍टीट्यूट…
एक बार एक छोटा लड़का था जिसका स

0 votes
243 words
1127 characters
1 233 5 days ago
Jan 13th, 2021
public I DUE VASI - ESOPO
C'erano una volta un vaso di terracotta e un vaso di ferro. Un giorno, il vaso d

1 votes
130 words
740 characters
0 5 5 days ago
Jan 13th, 2021
public NGƯỜI MẸ CỦA THIÊN TÀI
Đó là một ngày đẹp trời vào những năm 1854 – 1855, khi cậu b

0 votes
553 words
2478 characters
0 28 5 days ago
Jan 13th, 2021
public HÃY SỐNG THẬT HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ
Một tiểu hòa thượng phụ trách quét dọn lá rơi trong chùa, mỗi

0 votes
118 words
536 characters
0 40 5 days ago
Jan 13th, 2021
public hard to practice 2
THE spectacle of a violent mob ransacking the citadel of American democracy demo

0 votes
497 words
3074 characters
3 190 5 days ago
Jan 13th, 2021